Gerealiseerde projecten

juni 2020 – heden    
Directievoering RAW intergrale onderhoudsbestekken Gemeente Bronckhorst.
Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst

mei 2020 – heden
Opstellen beheertekeningen en RAW onderhoudsbestek ZGT Almelo en Hengelo.
Opdrachtgever: ZGT

mei 2020 – heden    
Inventarisatie groenareaal en opstellen beheersplan NS vastgoed.
Opdrachtgever: NS Vastgoed BV

maart 2020 – heden  
Directievoering RAW maaibestek en onkruid op verharding gemeente Rijssen-Holten.
Opdrachtgever: Gemeente Rijssen-Holten

maart 2020 – heden    
Directievoering en toezicht aanleg wandelpaden Landgoed Oud Groevenbeek t.b.v. toegankelijkheid mindervaliden
Opdrachtgever: Natuurmonumenten

september 2019 – november 2019
Toezicht en Directievoering bestrijding Japanse Duizendknoop, Gemeente Amersfoort.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

oktober 2018 – heden    
Directievoering RAW Raamcontract Bomen en Groeiplaatsen, Gemeente Amersfoort; Besteksvoorbereiding G84
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

maart 2018 – heden    
Directievoerder, toezichthouder herinrichting Elisabeth Terrein fase 1 en fase 2, te Amersfoort. Opdrachtgever Stichting Elisabeth Groen namens de Gemeente Amersfoort.
Ontwerp en Besteksvoorbereiding: Haver Droeze
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

maart 2012 – heden    
Directievoering en Toezicht terreinonderhoud Universiteit Twente, oppervlak ca. 150 ha.
Opdrachtgever: Universiteit Twente

januari 2017 - heden    
Adviseur Woonstad Rotterdam, procesmanagement onderhoudscontracten Gemeenschappelijke tuinen.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

augustus 2016 – mei 2020    
Toezicht bouw en woonrijpmaken Haverkamp te Lunteren.
Opdrachtgever: Opdrachtgever Buro Mink BV

mei 2017 – december 2019    
Directievoering RAW beeldbestekken voor Achterhoek, Liemers en Stedendriehoek.
Opdrachtgever: Provincie Gelderland

september 2018 – november 2018    
Toezicht en Directievoering bestrijding Japanse Duizendknoop, Gemeente Amersfoort.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

februari 2018 – juli 2018    
Toezicht herinrichting ProosdijPark, Gemeente Ede
Opdrachtgever: Stad en Groen

februari 2018 – december 2018    
Opstellen RAW onderhoudscontracten Gemeenschappelijke tuinen Woonstad Rotterdam, werkgebied 4.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

november 2017 – januari 2018
Opstellen RAW onderhoudscontracten Gemeenschappelijke tuinen HW wonen te Oud Beijerland.
Opdrachtgever: HW wonen

november 2017 – januari 2018
Opstellen RAW intergrale onderhoudscontracten Provincie Gelderland.
Opdrachtgever: Provincie Gelderland

oktober 2017    
Flora en Fauna onderzoek watergang te Lochem.
Opdrachtgever: Hoftijzer Lochem BV

september 2017 – november 2017    
Toezicht en Directievoering bestrijding Japanse Duizendknoop, Gemeente Amersfoort.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

juni 2017 – oktober 2017    
Kwaliteitsmeting onderhoud Gemeenschappelijke tuinen Stichting Havensteder.
Opdrachtgever: Stichting Havensteder

april 2017    
Flora en Fauna onderzoek rondom zwembad te Gorssel.
Opdrachtgever: Poorte Joppe BV

maart 2017 – juli 2017    
Voorbereiding bouw en woonrijpmaken Rengershof te Laren.
Opdrachtgever: Sturris Laren BV

februari 2017 – april 2017    
Directievoering en Toezicht aanplant bomen Gemeente Amersfoort.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

februari 2017 – juni 2017    
Directievoering en toezicht herinrichting Bomen Vreeland te Amersfoort, ontwerp Gemeente Amersfoort.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort. Besteksvoorbereiding G84

september 2016 – december 2016  
Opstellen onderhoudscontracten Gemeenschappelijke tuinen Woonstad Rotterdam, werkgebied 2 en werkgebied 3.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

maart 2016 – november 2016    
Directievoering en toezicht aanleg, herinrichting rondom fabrieksterrein, aanbrengen riolering, asfalt en elementen verharding.
Opdrachtgever: Buro Mink BV

maart 2016 – december 2016    
Contractondersteuning, directievoering RAW onderhoudsbestek Woonstad Rotterdam. Werkgebied 1.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

januari 2015 – december 2018    
Directievoering en toezicht integraal wijkonderhoud Soesterkwartier, Isselt, Randenbroek en Schuilenburg Gemeente Amersfoort.
Besteksvoorbereiding: Peter Sebregts Groenmanagment
Opdrachtgever:
Gemeente Amersfoortjanuari 2016 – heden    
Directievoering RAW onderhoudsbestek ZGT Almelo en Hengelo.
Opdrachtgever: ZGT

november 2015 – maart 2016    
Opstellen RAW onderhoudsbestek op basis van beeld en frequentie Woonstad Rotterdam, incl. het chemisch vrij onderhouden van elementen verharding, aanbesteding, werkgebied 1.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

oktober 2015 – mei 2016    
Directievoering en toezicht Groenzone Van Randwijcklaan te Amersfoort.
Besteksvoorbereiding: Coppier
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

juni 2015 – december 2015    
Opstellen RAW onderhoudscontracten ZGT Almelo en Hengelo.
Opdrachtgever: ZGT

oktober 2012-maart 2016     
Directievoering en toezicht herinrichting Park Randenbroek XL (www.parkrandenbroek.nl) in Amersfoort.
Ontwerp: Gemeente Amersfoort, besteksvoorbereiding G84
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort.

juli 2015- december 2015    
Voorbereiding, directievoering herstel landgoed ’t Walien en Velhorst in opdracht van Natuurmonumenten.
Ontwerp: SB4
Opdrachtgever: Natuurmonumenten

december 2014- maart 2015    
Directievoering en toezicht, herinrichting Welschen VII in de wijk Overschie, gemeente Rotterdam.
In samenwerking met: Woonstad Rotterdam

juli 2014 – december 2014    
Inventariseren gemeenschappelijke tuinen, opstellen kostenraming variant 1 en variant 2. gemeente Rotterdam.
In samenwerking met: Woonstad Rotterdam

juli 2014 – maart 2015     
Opstellen kostenraming, RAW bestek, aanbesteding t.b.v. de aanleg Staringtuin.
Ontwerp: Stichting Tussentuin
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam


juni 2014 – juli 2014     
Opstellen werkomschrijving herinrichting Binnentuin Bajonet te Rotterdam.
Ontwerp: Stichting Tussentuin
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

maart 2014- september 2014    
Advisering herinrichting Gemeenschappelijke tuinen te Rotterdam, opstellen tegenbegroting.
Opdrachtgever: Stichting Havensteder

februari 2014    
Opstellen RAW onderhoudscontract Dak Park Rotterdam.
(www.dakparkrotterdam.nl)
Opdrachtgever: Binder Groenprojecten BV;


februari 2014 - september 2014  
Inventarisaties, opstellen beheerkaarten, opstellen RAW onderhoudsbestek, aanbesteding t.b.v. onderhoud Gemeenschappelijke tuin Oud Beijerland.
Opdrachtgever: HW wonen

november 2013  
Planvorming, opstelling raming, werkomschrijving, aanbesteding, directievoering en toezicht herinrichting binnentuin Van Speijkstraat te Rotterdam.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

oktober 2013  
Opstellen beheerskaarten, RAW onderhoudscontracten, selektiecriteria, plan van aanpak en aanbesteding t.b.v. terreinonderhoud Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Opdrachtgever: Veldkamp Infra

december 2012  
Opstellen kostenverdeling naar verschillende complexen, onderhoud gemeenschappelijke tuinen in Rotterdam.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

september 2012- december 2012  
Directievoering herinrichting Binnentuin Bajonetblok in Rotterdam
Ontwerp Jos van de Lindeloof
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

augustus 2012    
Opstellen snoeiplan gemeenschappelijke tuinen in Rotterdam.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

juni 2012   
Opstellen advies omvormingsplan wijk Schiebroek in Rotterdam.
Opdrachtgever: Stichting Havensteder

juni 2012-juli 2012    
Contract Ondersteuning Woonstad Rotterdam beheercontract onderhoud Gemeenschappelijke tuinen.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

april 2012    
Opstellen directiebegroting terreinaanleg Trespa.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam;

april 2012    
Opstellen directiebegroting terreinaanleg Bajonetblok.
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

maart 2012     
Opstellen inboetlijst Kasteeltuinen Twickel.
Opdrachtgever: Stichting Twickel

maart 2012 – december 2014    
Directievoering en toezicht Stichting Havensteder onderhoud gemeenschappelijke tuinen te Rotterdam.
Opdrachtgever: Stichting Havensteder

maart 2012 – juni 2012    
Toezicht aanleg diverse projecten gemeente Montferland.
Besteksvoorbereiding: Stad & Groen
Opdrachtgever: Gemeente Montferland

maart 2012 – heden    
Start Projectbegeleiding Buitenruimten

 

 

 

  • image1
  • image1
  • image1
  • image1
  • image1