Gemeenschappelijke tuinen Rotterdam

Probebu_Projecten_3-2.jpg Probebu_Projecten_3-3.jpg Probebu_Projecten_3-4.jpg Probebu_Projecten_3-5.jpg Probebu_Projecten_3-7.jpg Probebu_Projecten_3-1.jpg Probebu_Projecten_3-6.jpg

Bij veel in beheer zijnde woningen horen gemeenschappelijke tuinen waar de bewoners van het woningcomplex gebruik van kunnen maken. Het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen is vastgelegd in een onderhoudscontract en wordt uitgevoerd door hoveniers.
 
Het onderhoud in de gemeenschappelijke tuinen bevat het op kwaliteitlabel en instand houden van verschillende beheergroepen. Enkele beheergroepen zijn bomen, heesters, grasvelden elementenverharding. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door vier verschillende hoveniers, nl. Donker uit Hazerswoude, Allgroen uit Dordrecht, Schotgroep uit Heerjansdam en Graphorn uit Ridderkerk.
 
Gedurende de onderhoudswerkzaamheden van de gemeenschappelijke tuinen is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever.
 
De directievoerder/ toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van de uitvoering en ontzorgt hiermee de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft zodoende op de hoogte zonder inhoudelijk bij het project betrokken te zijn. Met name de kwaliteit en het instand houden van het uitgevoerde werk is een belangrijk punt. Het onderhoudscontract is gebaseerd op beeldcontract waarbij kwaliteitsniveau B als uitgangspunt is genomen.
 

Project: Gemeenschappelijke tuinen Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Havensteder

Havensteder is een vastgoedonderneming die zich bezighoudt met het verkopen en verhuren van woningen en wooncomplexen. Het werkterrein van de Stichting bevindt zich in Rotterdam Noord in de wijken Ommoord, Schiebroek, Oude Noorden en Tussenbospolder. En in Capelle aan den IJssel in de wijken Middelwateringen West en Schenkel. Rotterdam Zuid in de wijk Lombardijen en Alexander polder

  • image1
  • image1
  • image1
  • image1
  • image1