OverProjectBegeleiding BuitenRuimten b.v.

Ervaring:
‘Na het afronden van mijn opleiding heb ik enkele jaren als hovenier gewerkt in particuliere tuinen, waarna ik de overstap maakte naar de overheid. Acht jaar heb gewerkt in het grootschalige groen. Aansluitend daarop ben ik verder gegaan als opzichter / werkvoorbereider. Na nog eens acht jaar heb ik in het jaar 2000 de overstap gemaakt naar een adviesbureau voor groen- en terreininrichting. Na elf plezierige en leerzame jaren bij dit landelijke adviesbureau, waarin ik uitgroeide tot directievoerder / projectleider, ben ik nu zover dat ik de overstap wil en kan maken als zelfstandig ondernemer. Mijn ervaring en netwerk geven mij het vertrouwen om als professional iets toe te kunnen voegen in de huidige markt. Als zelfstandige professional vertegenwoordig ik de opdrachtgever in het totale proces van aanleg en onderhoud van buitenruimten. Vanaf het moment van aanbesteding tot aan de oplevering begeleid ik het uitvoeringsproces van de buitenruimten van A tot Z aan de hand van bestek en tekening. Terreinaanleg en onderhoud is een vak apart in een specifiek werkveld. Coördinatie van een project in dit werkveld vraagt om specialistische kennis, inzicht in de uiteenlopende materie en sterke communicatieve vaardigheden. Projectbegeleiding Buitenruimten b.v. heeft hiervoor de kennis in huis, met jarenlange ervaring in het begeleiden van projecten, waarin ik mijn hoveniersachtergrond niet onbenut laat.’
 
Hoe ik te werk ga:
Gerrit: ‘Het kan zijn dat de aanbesteding al is geweest. Een extern bureau heeft het bestek en bestekstekeningen opgesteld, waarna ik in beeld kom om de werkzaamheden op te starten met de partij aan wie het werk is gegund. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke werkzaamheden door de opdrachtgever worden uit gevoerd en welke door mij. Dit varieert per keer en het leveren van maatwerk is geen uitzondering. Ook kan de opdrachtgever het gehele project aan mij overdragen. Ik informeer hem dan over de praktische en financiële voortgang. De opstartbespreking, verscheidene bouwvergaderingen, beoordelen van meer- of minderwerk, financiële consequenties inzichtelijk maken, voortgang bewaken, controle op naleving van wet- en regelgeving: ik neem dan het toezicht van het gehele project over en zorg er, kortom, voor dat de opdrachtgever geheel wordt ‘ontzorgd’ tijdens de uitvoering.’

  • image1
  • image1
  • image1
  • image1
  • image1